Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

donderdag 14 juli 2016, 18.51 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Tribune 07/2016 – ‘Alle voorzieningen in Vlaardingen zijn er nog steeds’

Onderstaande interview komt uit Tribune juli 2016 (https://www.sp.nl/tribune/2016/tribune-juliaugustus-2016-armoede-eigen-schuld-dikke-bult):

Arnout Hoekstra - Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

tekst Rob Janssen en Diederik Olders | Met PVDA, D66, CDA EN CU vormt de SP in Vlaardingen een breed college. Met één wethouder: Arnout Hoekstra. Hij ‘doet’ Financiën. Hoekstra: ‘Daar heb ik heel bewust voor gekozen. Natuurlijk heeft de SP de meest uitgesproken opvattingen over bijvoorbeeld zorg en armoede en ligt het voor de hand om voor die onderwerpen te kiezen. Ik was al vóór de verkiezingen van 2014 wethouder en had gezien dat er een enorme bezuinigingsopgave lag. Vlaardingen heeft enorme risico’s genomen met haar grondexploitatie. Sinds 2008 is namelijk door de dalende woningwaarde en de langdurig stilstaande bouwprojecten de algemene reserve gekelderd. We stonden op het randje van curatele. Dus er móést bezuinigd worden; dan wilde ik ook een invloedrijke positie om te bedenken waarop.’ De SP werd in 2014 in Vlaardingen de grootste partij en Hoekstra mocht kiezen. Op de foto’s op de website van de gemeente ziet hij er uit als een echte wethouder, strak in het pak en een professionele glimlach. Hoekstra: ‘Je moet wel oppassen dat je je niet een wethouder gaat voelen. Ik werd lid van de SP als activist, die niet eens wist wat een wethouder was. Ik blijf ook activist. Ons hoogheemraadschap heeft de kwijtschelding voor de riool- zuivering afgeschaft. Ook minima moeten daarom vanaf volgend jaar 285 euro per jaar gaan betalen. Ik heb als wethouder brieven gestuurd, zonder resultaat. Toen hebben we een actiecomité opgericht, samen met SP-afdelingen uit het betreffende gebied. Handtekeningen opgehaald, een gouden drol aangeboden aan de dijkgraaf. Op de site van gemeentes zie je vaak welke functies en nevenfuncties de wethouder heeft. Ik ben natuurlijk namens de gemeente aandeelhouder van een grote bank en dat soort functies, maar ook actieleider van actiecomité ‘Delfand de pot op!’ Eigenlijk is wethouderschap de echte nevenfunctie, als je activist blijft.’

Als wethouder kreeg Hoekstra ook te maken met activisten. De bezuinigingen op onder andere zwembad, bibliotheek en theater riepen wrevel op: ‘Mensen waren bezorgd dat die voorzieningen zouden verdwijnen. Dus kwamen ze handtekeningen brengen. Een SP-wethouder houdt de deur dan open en gaat in gesprek met critici. Ik kon het uitleggen. Want er werd bezuinigd, maar niet wegbezuinigd. En nu, twee jaar later, is het vertrouwen ook weer terug. Mensen hebben gezien dat alle voorzieningen in Vlaardingen er nog steeds zijn. En ze zien dat we de financiën weer op orde hebben, zonder te bezuinigen op armoede- bestrijding en zonder de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te schrappen.’

Gratis geld gevonden? ‘Nee, de OZB is gemiddeld met een tientje per inwoner gestegen, we hebben twee jaar de hand op de knip gehouden en we zijn flink met de bezem door de begroting gegaan.’

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie