Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

woensdag 19 maart 2014, 1.06 uur – Arnout
Categorie: Archeologie

Stichting Slag bij Vlaardingen aan de slag

Vandaag ondertekende ik met de Stichting “Slag bij Vlaardingen” een convenant waarin we afspreken de viering en herdenking van de Slag bij Vlaardingen (1018 na Chr.) te organiseren. Het hoogtepunt wordt de herdenking en viering van de Slag bij Vlaardingen op 29 juli 2018, precies 1000 jaar nadat deze plaatsvond.
(meer…)

woensdag 18 december 2013, 12.37 uur – Arnout
Categorie: Archeologie

Slag bij Vlaardingen zoekt bestuursleden


Leslie Gabriëlse: Entree into the City: Count Dirk III / acrylic paint, color pencil, charcoal

In 2018 is het duizend jaar geleden dat graaf Dirk III in Vlaardingen het keizerlijke leger versloeg en daarmee de grondslag voor het latere Holland legde. Afgelopen jaar nam ik samen met een groep enthousiaste Vlaardingers het initiatief om rond deze historische gebeurtenis een evenement te organiseren. Graag willen wij er een jaarlijks terugkerend evenement van maken en hiertoe een stichting oprichten. Zodoende zijn wij op zoek naar bestuursleden voor deze stichting. (meer…)

dinsdag 10 december 2013, 19.54 uur – Arnout
Categorie: Archeologie

Beheren, behouden en benutten van ons Vlaardings buitenerfgoed

Archeologie is een onderdeel van mijn portefeuille waar ik enorm veel energie van krijg. Ten eerste omdat Vlaardingen een geweldige geschiedenis heeft, en ten tweede omdat er nog geweldig veel mogelijkheden zijn om ONZE historie te benutten om onze stad en onze identiteit neer te zetten als die van een volk met karakter en een rijk verleden. De voetstappen van ons Vlaardingers gaan terug tot minstens 3.500 voor Christus. Wij hebben een verhaal te vertellen. Mijn collega Hans Versluijs (verantwoordelijk voor monumentenzorg) en ik hebben daarom onze uitgangspunten op papier gezet over hoe wij ons buitenerfgoed (gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen) zouden moeten beheren, behouden en onder de aandacht moeten brengen. (meer…)

woensdag 8 mei 2013, 12.55 uur – Arnout
Categorie: Archeologie

Historie van het Vlaardings buitengebied


Foto uit het boekje ‘Historie en landschap van de Aalkeet-binnenpolder, Aalkeet-buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en Vlietlanden’.

Aalkeet-binnenpolder, Aalkeet-buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden. Het zijn de namen van polders die voor Vlaardingers al honderden jaren als buitengebied een uitvlucht geven van het stadse leven en industrie. Deze gebieden werden voorheen vooral gebruikt voor agrarische doeleinden en als buitenplaats voor de rijken, tegenwoordig is het een veelzijdig recreatiegebied voor de hele regio. De afgelopen decennia is er hard gevochten om deze groene historische polders te beschermen tegen de opkomende verstedelijking. Ook nu wordt het gebied met grove verminking bedreigd: De komst van de Blankenburgtunnel.

Wanneer je regelmatig in deze gebieden komt is het leuk om de geschiedenis van het gebied te kennen. De oorsprong van de namen van de polders, de kenmerken van de boerderijen, de ontstaansgeschiedenis van het landschap, en de manier waarop de mensen in het verleden in het gebied woonde en werkte. Voor veel Vlaardingers is deze geschiedenis onbekend, zoals de zichtbare aanwezigheid van militaire verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog, de archeologische vondsten uit de Late Steentijd (Vlaardingencultuur), de historische eendenkooi en het bestaan van hoefslagen aan de Maasdijk.

Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk (MDMW) heeft een boekje gemaakt waarin al deze elementen worden weergegeven. Door dit boekje te lezen, en eens met andere ogen door het gebied te fietsen word je als Vlaardinger een heel stuk wijzer van de wordingsgeschiedenis van ons dagelijks leefgebied. Het boekje is hier gratis te downloaden: http://www.middendelfland.net/HistorieLandschap