Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

donderdag 11 mei 2017, 10.54 uur – Arnout
Categorie: Weblog

Vlaardingse solvabiliteit als een heteluchtballon

Hoe hoger de ballon, hoe solvabeler Vlaardingen.Hoe hoger de ballon, hoe solvabeler Vlaardingen.

De Gemeente Vlaardingen is – na een aantal forse ingrepen – weer financieel gezond. Op één onderdeel scoren wij nog ondermaats: Solvabiliteit. Maar wat is solvabiliteit? Hoe erg is het als dit ondermaats is? En hoe kunnen wij zorgen dat Vlaardingen wel voldoende ‘solvabel’ wordt?
Omdat gemeentefinanciën iedereen aangaat, heb ik een poging gedaan om een uitleg te maken die voor iedereen te begrijpen is. (meer…)

woensdag 10 mei 2017, 14.40 uur – Arnout
Categorie: Weblog

Vlaardingen sluit begrotingsjaar opnieuw positief af

Net als vorig jaar sluit de gemeente Vlaardingen ook het begrotingsjaar 2016 af met een positief financieel resultaat. Het resultaat is 10,5 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de financiële meevallers te gebruiken om extra te sparen, zodat Vlaardingen weerbaarder wordt voor eventuele tegenvallers in de toekomst.

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: “Onze schuldenlast is verder gedaald en dat maakt ons weerbaarder. Onze spaarpot is in twee jaar tijd gegroeid van € 8 miljoen negatief naar € 8,8 miljoen positief eind 2016. Na een aantal moeilijke jaren is de gemeente Vlaardingen weer financieel gezond en dat is goed nieuws. Ook voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Samen blijven we werken aan een complete stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.”

Het positief financieel resultaat waarmee de gemeente het begrotingsjaar afsluit bedraagt € 10,5 miljoen. Deels was dit al geraamd in de begroting, deels is dit positief resultaat veroorzaakt door voordelen op diverse kostenposten. Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarstukken 2016 vast te stellen onder voorbehoud van de accountantsverklaring.

Jaarrekening in één oogopslag
De infographic ‘jaarrekening 2016 in één oogopslag’ (pdf, 4MB) visualiseert waar het geld vorig jaar vandaan kwam en waaraan het is besteed.

dinsdag 10 januari 2017, 21.54 uur – Arnout
Categorie: Weblog

Nieuwjaarsbericht 2017: College Vlaardingen presenteert aanvullende ambities

Inzetten op een economisch gezonde binnenstad, persoonsgericht aanpakken criminele jongeren, het Unileverterrein meenemen in de ontwikkeling van de Rivierzone en concrete stappen zetten op de route naar een klimaatneutrale stad. Dat zijn kortgezegd vier aanvullende ambities die het college van burgemeester en wethouders heeft, naast de doelstellingen en voornemens zoals verwoord in het collegeakkoord 2014-2018. (meer…)

woensdag 28 september 2016, 9.47 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Begroting 2017: Vlaardingen investeert in de stad

Begroting Vlaardingen 2017 in één oogopslag

Klik op bovenstaande plaatje voor de Begroting Vlaardingen 2017 in één oogopslag

De gemeente Vlaardingen gaat komend jaar extra geld investeren in de stad op het gebied van veiligheid, onkruidbestrijding, het aantrekkelijker maken van winkelgebieden, armoedebestrijding, integratie en duurzaamheid. De eerder aangekondigde verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) komt te vervallen. Dit is mogelijk omdat het financieel beter gaat met Vlaardingen. Deze voorstellen legt het college voor aan de gemeenteraad via de begroting 2017. (meer…)

donderdag 14 juli 2016, 18.51 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Tribune 07/2016 – ‘Alle voorzieningen in Vlaardingen zijn er nog steeds’

Onderstaande interview komt uit Tribune juli 2016 (https://www.sp.nl/tribune/2016/tribune-juliaugustus-2016-armoede-eigen-schuld-dikke-bult):

Arnout Hoekstra - Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

tekst Rob Janssen en Diederik Olders | Met PVDA, D66, CDA EN CU vormt de SP in Vlaardingen een breed college. Met één wethouder: Arnout Hoekstra. Hij ‘doet’ Financiën. Hoekstra: ‘Daar heb ik heel bewust voor gekozen. Natuurlijk heeft de SP de meest uitgesproken opvattingen over bijvoorbeeld zorg en armoede en ligt het voor de hand om voor die onderwerpen te kiezen. Ik was al vóór de verkiezingen van 2014 wethouder en had gezien dat er een enorme bezuinigingsopgave lag. Vlaardingen heeft enorme risico’s genomen met haar grondexploitatie. Sinds 2008 is namelijk door de dalende woningwaarde en de langdurig stilstaande bouwprojecten de algemene reserve gekelderd. We stonden op het randje van curatele. Dus er móést bezuinigd worden; dan wilde ik ook een invloedrijke positie om te bedenken waarop.’ De SP werd in 2014 in Vlaardingen de grootste partij en Hoekstra mocht kiezen. Op de foto’s op de website van de gemeente ziet hij er uit als een echte wethouder, strak in het pak en een professionele glimlach. Hoekstra: ‘Je moet wel oppassen dat je je niet een wethouder gaat voelen. Ik werd lid van de SP als activist, die niet eens wist wat een wethouder was. Ik blijf ook activist. Ons hoogheemraadschap heeft de kwijtschelding voor de riool- zuivering afgeschaft. Ook minima moeten daarom vanaf volgend jaar 285 euro per jaar gaan betalen. Ik heb als wethouder brieven gestuurd, zonder resultaat. Toen hebben we een actiecomité opgericht, samen met SP-afdelingen uit het betreffende gebied. Handtekeningen opgehaald, een gouden drol aangeboden aan de dijkgraaf. Op de site van gemeentes zie je vaak welke functies en nevenfuncties de wethouder heeft. Ik ben natuurlijk namens de gemeente aandeelhouder van een grote bank en dat soort functies, maar ook actieleider van actiecomité ‘Delfand de pot op!’ Eigenlijk is wethouderschap de echte nevenfunctie, als je activist blijft.’

Als wethouder kreeg Hoekstra ook te maken met activisten. De bezuinigingen op onder andere zwembad, bibliotheek en theater riepen wrevel op: ‘Mensen waren bezorgd dat die voorzieningen zouden verdwijnen. Dus kwamen ze handtekeningen brengen. Een SP-wethouder houdt de deur dan open en gaat in gesprek met critici. Ik kon het uitleggen. Want er werd bezuinigd, maar niet wegbezuinigd. En nu, twee jaar later, is het vertrouwen ook weer terug. Mensen hebben gezien dat alle voorzieningen in Vlaardingen er nog steeds zijn. En ze zien dat we de financiën weer op orde hebben, zonder te bezuinigen op armoede- bestrijding en zonder de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te schrappen.’

Gratis geld gevonden? ‘Nee, de OZB is gemiddeld met een tientje per inwoner gestegen, we hebben twee jaar de hand op de knip gehouden en we zijn flink met de bezem door de begroting gegaan.’

Volgende pagina »