Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

donderdag 10 december 2015, 18.33 uur – Arnout
Categorie: Vastgoed

Stadsgehoorzaal: Een gebouw van algemeen belang

Het gebouw (theater) aan de Schiedamseweg 51, oftewel de Stadsgehoorzaal, is eigendom van de Gemeente Vlaardingen. Volgens de Wet Markt en Overheid mag de gemeente niet zomaar gebouwen gratis of met korting beschikbaar stellen. Deze wet is bedacht om te voorkomen dat de overheid een oneerlijke concurrent wordt van private marktpartijen. Het zou immers voor een commercieel theater niet eerlijk zijn wanneer hij alle lasten zelf moet betalen terwijl een ander theater zijn gebouw gratis of gesubsidieerd krijgt van de overheid.

Sommige voorzieningen bestaan bij de gratie van overheidssteun. Bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van sport of cultuur) zouden niet levensvatbaar zijn zonder steun van de gemeenschap via subsidie of een gesubsidieerd gebouw. In zo’n geval kan de gemeenteraad een ‘Besluit van Algemeen Belang’ nemen, en krijgt het gebouw ontheffing op de Wet Markt en Overheid. De gemeente moet dan wel onderbouwen dat er daadwerkelijk geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Mocht er toch sprake zijn van een oneerlijke situatie, dan kunnen benadeelde ondernemers in beroep gaan bij de Autoriteit Consument en Markt. Het college is van mening dat de Stadsgehoorzaal van algemeen belang is en heeft geconstateerd dat dit theater niet zonder overheidssteun kan bestaan. Wij stellen de gemeenteraad daarom voor om voor het gebouw een Algemeen Belangbesluit te nemen en het gebouw om niet beschikbaar te stellen aan de Stichting Stadspodium. (meer…)

dinsdag 24 november 2015, 17.28 uur – Arnout
Categorie: Vastgoed

Verkoop gemeentekantoor Hoflaan

Op 27 januari 2015 heb ik de raad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van de Hoflaan 43 en is de wensen en bedenkingenprocedure gestart. De beantwoording van de ingediende wensen en bedenkingen heeft op 3 maart 2015 plaatsgevonden. De verkoopovereenkomst tussen SOFA bv en de gemeente Vlaardingen is op donderdag 12 november 2015 getekend. SOFA realiseert op dit adres ‘De Emmahof’, een gezondheidscentrum met (para)medische functies als huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en een apotheek. De verbouwingswerkzaamheden worden inmiddels voorbereid. De Emmahof is voornemens begin 2017 de deuren te openen. (meer…)

woensdag 11 november 2015, 16.40 uur – Arnout
Categorie: Vastgoed

Gemeentelijk vastgoed: Hoe zit het?

De gemeente Vlaardingen is eigenaar van 177 panden. Een deel daarvan bezitten wij om onze gemeentelijke/wettelijke taken uit te voeren zoals schoolgebouwen, gymzalen, sportkantines, stadhuis, bibliotheken en gemalen. Gebouwen die niet direct een gemeentelijk doel dienen (commercieel vastgoed, woonruimte, voormalige strategische aankopen) willen wij het liefst zo veel mogelijk verkopen omdat wij geen woningcorporatie of beleggingsmaatschappij zijn. Als vastgoedwethouder krijg ik regelmatig vragen over het beheer, waardering en verkoop van gemeentelijk vastgoed. Bij dezen doe ik een poging om ons vastgoedbeleid in begrijpelijke taal uit te leggen.

Verkopen
In de afgelopen jaren is de gemeentelijke vastgoedportefeuille afgenomen van 212 in 2011 naar 177 op 1 november 2015. Dit als gevolg van de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van af te stoten bezit van 13 september 2011. In de afgelopen vier jaar zijn 22 objecten verkocht. Hiernaast zijn ook 13 objecten gesloopt vanwege ontwikkelingen in de stad.

(meer…)